AKTUALITY - SPONSORING

Seznam aktualit:

Náš hokej

Společnost RS maso CZ, s.r.o. (Řeznictví u Rudolfa) poskytuje každoročně sponzorský příspěvek hokejovému A-týmu hokejového klubu Kralupy nad Vltavou (tým dospělých hráčů). Naše společnost si plně uvědomuje svou sociální odpovědnost vůči regionu, v němž dlouhodobě působí; stejně tak je pro nás důležité, aby především mladí lidé, kteří ještě nejsou v životě pevně zakotveni, našli v tomto regionu možnost osobního rozvoje.

Sport je k naplnění těchto přání ideální cestou, neboť vytváří silné vazby napříč generacemi a socio-ekonomickými vrstvami.

BabyBox

My všichni ve společnosti RS maso CZ, s.r.o., a v Řeznictví u Rudolfa, si velice vážíme každého života. O těch dětských to platí dvojnásobně. Proto jsme se rozhodli, že podpoříme projekt BabyBox a jeho zakladatele, pana Ludvíka Hesse a jeho syna Jakuba, prostřednictvím daru pro jejich jejich charitativní společnost Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z. s. Jejich projektu držíme palce, a jsme přesvědčeni, že pomoc dětem a rodičům, kteří se v tísnivé životní situaci nedokáží o novorozence postarat, si naši pomoc doopravdy zaslouží.

Dobrý Anděl

Většina z nás v RS maso CZ, s.r.o., jsme rodiči jednoho, dvou a někdy i více dětí. Osud dalších generací je nám proto niterně blízký, a velmi soucítíme s rodinami, jejichž děti postihla vážná onemocnění. Proto jsme se i my zapojili do filantropického projektu
Dobrý anděl; ten rodinám v takto těžkých situacích podává pomocnou ruku. V roce 2021 Dobrý anděl oslavil 10 let svého působení a my jsme již druhým rokem u toho. Přejme si společně, ať je nemocných dětí co nejméně. A tam, kde nějaké nemocné dítě přeci jen je, ať na okno zaklepe pomyslná ruka Dobrého anděla a ať dodá naději, že zas bude lépe.